“Als iets altijd zo geweest is,  wil dat nog niet zeggen dat het altijd zo blijven moet”

“ALS IETS ALTIJD ZO GEWEEST IS,  WIL DAT NOG NIET ZEGGEN DAT HET ALTIJD ZO BLIJVEN MOET”

Mijn vader is een fervent toneelspeler . Ik kan me herinneren dat ik als klein meisje in een van de toneelstukken de zin hoorde “Als iets altijd zo geweest is, dan wil dat nog niet zeggen dat het altijd zo blijven moet”. Deze zin werd in het Twents uitgesproken, maar is mij altijd bij gebleven.

Door alles wat er de afgelopen tijd in mijn leven is gebeurd, het ziekbed en uiteindelijk overlijden van mijn moeder komt hij die uitspraak steeds weer bij mij terug. Nu met de vragen ‘hoe moet het dan? Wat moet ik dan anders doen?’

Tijdens deze zoektocht ben ik tot de ontdekking gekomen dat er eigenlijk altijd een soort van tweestrijd in mij aanwezig is

Aan de ene kant mijn ratio of noem het je ego. Ander titels zijn je innerlijke rechter of dictator… Die zegt altijd “Ja maar en wat als en zou je niet beter.. Mijn ego wil mij bij het oude houden! Dat is bekend en vertrouwd. Herkenbaar en voorspelbaar. Lekker veilig dus, het oude!

Aan de andere kant is er mijn intuïtie, ook wel mijn Ziel genoemd. Of innerlijke wijsheid of Weten. Daar is rust en diepe vrede. Mijn ziel schreeuwt niet en wacht geduldig mijn keuzes af. Zij zal me nooit afvallen. Ik heb wel geleerd dat je haar aandacht moet geven.

Als mens zijn we vertrouwder met de harde stem van ons ego, dan met het gefluister  van onze Ziel. Simpelweg omdat ons ego harder schreeuwt en we die voortdurend horen. Onze Ziel dringt nooit aan op steeds hoger te reiken, harder te werken of meer door te zetten. Zij houdt het leven graag eenvoudig. Laat ons makkelijke manieren zien, die heel effectief zijn om vooruitgang te boeken. Met als doel om jouw leven te leven zoals dat echt bij jou past. Ze geeft inzichten en mogelijkheden. Het is aan mij om daar iets mee te doen!

Als je je voorstelt dat je Ziel een plan heeft, begrijp je misschien dat je die kunt raadplegen. Daarvoor open ik -zoals dat genoemd wordt- mijn Akashakronieken. Dan kan ik vragen voorleggen als bijv.   “Wat kan ik anders doen? Wat heb ik nodig?”  Dan komen er veelal inzichten, beelden of woorden of signalen die mij helpen en richting wijzen. Alles vanuit geruststelling en bedoeld voor mijn ont-wikkeling. Ook complimenten dat ik op de goede weg ben,  al veel stappen heb gezet. Of dat ik niet bezig moet zijn met alles en iedereen om mij heen. Ik heb mijn eigen weg te gaan vol vreugde en liefde en vanuit ontspanning.  Je laten leiden door je Ziel, is als we doen het samen, hand in hand.

Zo zet ik weer een mooie stap, door je te vertellen over je Ziel en je ego met het schrijven van deze nieuwe blog.  Door je te verbinden met je Zieleplan  in een Akashareading maak je contact met je innerlijke wijsheid, jouw Ziel. Zo’n Akashareading kan ik voor je verzorgen. Voor jou een moment om aandacht te geven aan wat je Ziel wil zeggen. Wat heel helpend en helend is

Wil jij dit ook ervaren? Wil je je Zieleplan raadplegen en jouw vragen voorleggen? Laat dan je Akashakronieken eens openen. Ik doe dit graag voor je.